Sikkerhet

Det er seriøst moro å kjøre snøscootere, side-by-side-kjøretøy og ATV-er. Sørg for å lese og forstå din bruksanvisning og gi spesiell oppmerksomhet til sikkerhetsinstruksjonene.

Arctic Cat® støtter og oppmuntrer til trygg bruk av alle kjøretøy. Vær forsiktig, du kan skade deg. Bruk en godkjent hjelm og ikke kjør etter å ha drukket alkohol. Vær oppmerksom på naturlige farer du kan møte, gi deg selv nok av plass til å stoppe trygt i alle forhold og vedlikehold utstyret ditt. Din sikkerhet er i dine hender, så vær forsiktig. Alle scener som er skildret eller beskrevet på dette nettstedet ble utført av profesjonelle førere under nøye kontrollerte forhold. Overlat den fancy kjøringen til de profesjonelle. De trener i årevis og trener svært hardt for å få det til å se enkelt ut. Forsøk aldri å kopiere disse manøvrene eller oppfordre andre til å gjøre det. Vi bryr oss om din trygghet og at du nyter sporten. Alle materialer og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Alle spesifikasjoner, konkurransemessige spesifikasjoner, påstander og informasjon heri er basert på nåværende kunnskap og trykket materiale som er enkelt tilgjengelig. Gå til forhandleren din for detaljer.

Informasjon for eiere