Juridiske merknader for California

LOV OM OFFENTLIGGJØRING I HENHOLD TIL CALIFORNIAS LOV OM ÅPENHET I FORSYNINGSKJEDER FRA 2010 

Som spesifisert i Veiledningen for forretningsatferd, er Textron forpliktet til rettferdig ansettelsespraksis og til å følge gjeldende ansettelseslovgivning der vi driver virksomhet.  Dette inkluderer å overholde lovgivning som forbyr barnearbeid eller tvunget arbeid. Textron tilbyr opplæring til sine ansatte om selskapets Veiledning for forretningsatferd og krever at et årlig samsvarssertifikat skal sendes inn av alle utpekte ansatte. Brudd på Veiledning for forretningsatferd er underlagt disiplinær handling opptil og inkludert oppsigelse. I tillegg benytter Textron Etiske retningslinjer for leverandører og andre forretningspartnere som krever, blant annet, overholdelse av lovgivning som forbyr trakassering, ansettelsesdiskriminering, menneskehandel og barnearbeid eller tvunget arbeid. Når det er påkrevd for samsvar med USAs Federal Acquisition Regulations, forplikter Textrons forretningsenheter leverandører til å sende inn passende sertifikasjoner og opprettholde kontraktsmessige forpliktelser pålagt av slike forskrifter. Annet enn det som er beskrevet, gjør Textron for øyeblikket ikke følgende:  (1) engasjere seg i verifisering av produktforsyningskjeder for å evaluere og adressere risikoer for menneskehandel og slaveri; (2) utføre revisjoner av leverandører for å evaluere leverandørsamsvar med selskapsstandarder for menneskehandel og slaveri i forsyningskjeder; (3) kreve at direkte leverandører skal sertifisere at materialer innlemmet i deres produkter samsvarer med lovgivningen angående slaveri og menneskehandel i landet eller landene der de har virksomhet; (4) opprettholde interne ansvarsstandarder og prosedyrer for ansatte eller kontraktører som svikter i å møte selskapsstandarder angående slaveri og menneskehandel; eller (5) tilby ansatte og ledelse som har direkte ansvar for forsyningskjedestyring, opplæring om menneskehandel og slaveri.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 ADVARSEL 

Motorkjøretøy kan inneholde drivstoff, oljer og væsker, batteriposter, terminaler og relatert tilbehør som inneholder bly og blysammensetninger og andre kjemikalier identifisert av delstaten California som å potensielt kunne forårsake kreft, fødselsskader og andre reproduksjonsskader. Disse kjemikaliene kan finnes i kjøretøy, kjøretøydeler og tilbehør, både nye og erstatninger. Under vedlikehold genererer disse kjøretøyene brukt olje, avfallsvæsker, smørefett, dunst og svevestøv, alle identifisert av delstaten California som å potensielt kunne forårsake kreft, fødselsskader og andre reproduksjonsskader. Lagt ut i samsvar med Proposition 65 og Californias lov om helse og sikkerhet, avsnitt 25249,5, et seq.

PROPOSICIÓN DE CALIFORNIA 65 ADVERTENCIA 

Los vehículos de motor puede contener combustibles, aceites y líquidos, postes de la batería, terminales y accesorios relacionados que contienen plomo y compuestos y otros productos químicos identificados por el estado de California para causar cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos. Estos químicos se encuentran en los vehículos, piezas de vehículos y accesorios, dos nuevas y reemplazos. Durante el mantenimiento, estos vehículos generan aceites usados, residuos líquidos, grasa, gases y partículas, todos identificadas por el estado de California para causar cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos. Publicado según la Proposición 65 y salud de California y seguridad código de sección 25249,5, et seq.